Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 lipca 2022 r. nastąpiła zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty za odpady segregowane:

- stawka miesięczna od osoby wyniesie 28 zł.

Wysokość opłaty podwyższonej w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

- stawka miesięczna od osoby wyniesie 56 zł.


PDFwysokość opłaty i terminy płatności od lipca 2022.pdf (107,34KB)

Wersja XML