Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek węglowy

Wójt Gminy Przystajń informuje, że złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 2 miesięcy w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wersja XML