Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rehabilitacja osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Troniny” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Realizacja kompleksowego programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego”.

Celem projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrotu do pracy.

Szczegóły projektu zawiera załączony plakat.

PDFPLAKAT POZIOM razem z logo-1.pdf (137,69KB)
 

Wersja XML