Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegamy Pożarom" - eliminacje gminne - 17 lutego 2020 r.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  „Zapobiegajmy Pożarom” eliminacje gminne

W dniu 17 lutego 2020 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni podsumowano wyniki etapu gminnego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Konkurs zorganizowano z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem szczebla gminnego był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Przystajni przy udziale Gminy Przystajń oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnej w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

W tegorocznej edycji do etapu gminnego wpłynęło 53 prac. Najlepsze prace plastyczne wybrane przez jury przesłano na eliminacje powiatowe. Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący jury – Mariusz Koziński – komendant gminny Związku OSP RP,  Członkowie: mgr Anna Wystalska – nauczyciel SP w Przystajni,  mgr Anna Chrzęstek – nauczyciel PSP w Borze Zajacińskim, mgr Edyta Galiczak – nauczyciel SP w Przystajni.

Wyniki konkursu:

I grupa - przedszkola:

II grupa – szkoła podstawowa klasy I – III

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV – VI

IV grupa – szkoła podstawowa klasy VII – VIII

Upominki wręczyli: Wójt Gminy Przystajń, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Henryk Mach, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Marian Drynda oraz Komendant Gminny Związku OSP – Mariusz Koziński.

Nagrody rzeczowe ufundowane zostały ze środków Gminy Przystajń oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni. Dla każdego uczestnika konkursu przewidziano dyplom za udział i poczęstunek. Dodatkową atrakcją był pokaz nowego samochodu pożarniczego OSP w Przystajni.

Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli i opiekunów, a wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Wersja XML