Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona przyrody

PARKI KRAJOBRAZOWE

Południowa część gminy położona jest na terenie utworzonego  1 stycznia 1999 r.  Parku krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Szczegółowy opis parku i jego ochrony  na stronie http://www.zpk.com.pl 

1.jpeg

POMNIKI PRZYRODY

aleja_lipowa_kuznica-stara.jpeg

Drzewa te zostały uznane za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 r.

 

 sosna_pomnikprzyrody_lugi-radly.jpeg

Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 r.

 

 dab_szypulkowy_przystajn.jpeg

Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody uchwałą nr 24/X/95 Rady Gminy Przystajń  z dnia 30 czerwca 1995 r.

 

Wersja XML