Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postacie gminy

 • Tomasz Hudy

  1Hudy-tytu.jpeg
  Tomasz Hudy urodził się 28 listopada 1898 r. w Kuźnicy Starej.  Żołnierz 19 Pułku Piechoty „Odsieczy Lwowa".  Uczestnik wojny  polsko-bolszewickiej 1920 roku. Odznaczony „Krzyżem walecznych”.
  Data publikacji: 11-01-2020 15:22
 • Piotr Jesień

  piotr_jesien.jpeg
  Przedwojenny policjant i żołnierz AK. Pierwszy komendant Milicji Obywatelskiej w Przystajni. Po miesiącu został aresztowany i zamordowany 17.04.1945 r. w Oleśnie. Do dziś nie wiadomo, gdzie znajduje się jego grób.
  Data publikacji: 11-01-2020 15:25
 • Ojciec Jerzy Tomziński

  ojciec_Tomzinski.jpeg
  Urodził się 24 listopada 1918 r. w Przystajni. Do Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika wstąpił w 1935 r. Święcenia kapłańskie otrzymał na Jasnej Górze 16 kwietnia 1944 r. Już jako młody kapłan dał się poznać jako świetny kaznodzieja i spowiednik, bardzo zaangażowany w pracę duszpasterską oraz społeczną.
  Data publikacji: 11-01-2020 15:27
 • Stanisław Sojczyński „Warszyc"

  Warszyc_1.jpeg
  Kapitan Stanisław Sojczyński "Warszyc" był organizatorem i dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego - najsilniejszej organizacji antykomunistycznego podziemia, działającej w centralnej Polsce. W latach 1934-1939  pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej w Borze Zajacińskim.
  Data publikacji: 11-01-2020 15:30
 • Profesor Damian Tomczyk

  Damian Tomczyk.jpeg
  Urodził się 22 lipca 1942 r. w Podłężu Szlacheckim (Gmina Przystajń), tuż nad graniczną rzeką Liswartą, zmarł 19 września 2013 r. Los sprawił, że rozpoczętą w rodzinnej miejscowości naukę przyszło mu kontynuować w pobliskich Bodzanowicach – dopiero w 1945 roku przyłączonych do Polski.
  Data publikacji: 11-01-2020 15:35
 • Ksiądz Leonard Stawicki

  ks_stawicki.jpeg
  Ksiądz Leonard Stawicki. Urodził się 25 października 1869 r. w Turku. W latach 1909 - 1919 był  proboszczem parafii w Przystajni.  
  Data publikacji: 11-01-2020 15:37
 • JÓZEF KRASUSKI

  Krasuski.jpeg
  Do grona wybitnych synów ziemi częstochowskiej należy zaliczyć zmarłego w 1912 r. Józefa Krasuskiego - wychowanka Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. leśnika, docenta Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. wysokiego urzędnika do spraw leśnych w Wydziale Finansowym Królestwa Polskiego przy Ministerstwie Finansów, pedagoga,  cenionego specjalistę z zakresu hodowli lasu i jego urządzania, autora licznych publikacji z dziedziny leśnictwa. Jego sylwetka do tej pory nie została dostatecznie spopularyzowana.
  Data publikacji: 11-01-2020 15:39
 • Henryk Kluba

  Henryk_Kluba_festiwal_wwa.jpeg
  Urodził się  9 stycznia 1931 r. w Przystajni, zmarł 11 czerwca 2005 r.  w Koninie. Reżyser filmowy, aktor, producent filmowy, oraz pedagog i wieloletni rektor łódzkiej szkoły filmowej. W roku 1951  ukończył studium teatralne przy  Teatrze Dramatycznym w Częstochowie.
  Data publikacji: 11-01-2020 15:43
 • Profesor Genowefa Grabowska

  Profesor_Genowefa_Grabowska_1.jpeg
  Urodziła się 1 stycznia 1944 r. w Przystajni (z domu Lisner). Szkołę podstawową i liceum ukończyła w Ziębicach. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczęła pierwszą pracę jako asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego, odbywając równocześnie aplikację w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu (egzamin sędziowski,1969).
  Data publikacji: 11-01-2020 15:45
Wersja XML