Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Brak opisu obrazka

Mimo trudnej sytuacji jaka spowodowana jest okresem pandemii w naszym kraju Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  ponownie wydawał żywność. W  kwietniu 2020 r. wydano 3804  kg żywności dla 400 mieszkańców naszej gminy.
                                                                                                                                  Dyrektor
                                                                                                                           Aneta Maj-Desperak

Wersja XML