Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostki organizacyjne

INSTYTUCJE KULTURY

Brak opisu obrazka

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni

 

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni

Brak opisu obrazka

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim

Brak opisu obrazka

 

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni:

Brak opisu obrazka

 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni

 

Wersja XML