Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przerwanie dostaw wody dnia 5 maja 2020 r.

Informujemy, że dnia 5 maja 2020 r. (wtorek) między godziną 16.00 a 20.00 nastąpi wyłączenie dostaw wody dla miejscowości Bór Zajaciński, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko z powodu prowadzenia prac naprawczych na ujęciu wody w Borze Zajacińskim wymagających całkowitego wyłączenia ujęcia wody.

Wersja XML