Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór zużytych opon z pojazdów i maszyn rolniczych

Urząd Gminy Przystajń informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni przy ul. Targowej 18A (dalej zwany jako PSZOK) rozpoczął odpłatne przyjmowanie następujących odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych bez ograniczeń ilościowych – zużyte opony z pojazdów i maszyn rolniczych.

Rolnicy zainteresowani skorzystaniem z usługi mogą dostarczyć opony w godzinach dyżurów PSZOK-u podpisując oświadczenie na podstawie którego będzie wystawiona faktura Vat płatna w terminie 14 dni. Aktualny cennik wynosi 1,00 zł brutto za 1 kg odpadu.

Wersja XML