Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty planów urządzenia lasów

Wójt Gminy Przystajń informuje, że wyłożone są do publicznego wglądu Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy Przystajń,  w okresie od 8.06.2020 r. do  8.08.2020 r.  Plany te udostępnione są wyłącznie w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przystajń: bip.gminaprzystajn.pl; zakładka: Urząd Gminy Przystajń/Ogłoszenia własne. Uproszczone Plany Urządzenia Lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Link do Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów:  Projekty Planów Urządzenia Lasów

Uwagi do Planu można zgłaszać listownie na adres Urzędu Gminy Przystajń lub drogą elektroniczną na adres e-mail: .

Instrukcja czytania dokumentów i druk do składania uwag i zastrzeżeń w poniższych plikach.

PDFInstrukcja czytania dokumentów   DOCXDruk do składania uwag i zastrzeżeń

W sprawach Planów kontakt: Urząd Gminy Przystajń, tel. 34-3191154 w. 111.

Wersja XML