Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podawanie odczytów wodomierzy

Odczyty wodomierzy głównych można podawać:

W treści wiadomości należy podać odczyt wodomierza głównego i adres punktu odbioru (jeśli posesja nie ma przypisanego nr porządkowego podać dane odbiorcy umożliwiające prawidłowe przypisanie odczytu do punktu odbioru wody).

Wersja XML