Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiornik wodny „WIDAWA” został odtworzony

Wójt Gminy Przystajń, informuje, że zbiornik wodny „WIDAWA” położony w Przystajni ul. Widawa został odtworzony. Zbiornik ten jest pozostałością po szybie kopalni rud żelaza. Zbiornik i teren przyległego lasu stanowi własność Gminy Przystajń. Powyższe zadanie rekultywacji zbiornika zostało wykonane prze Gminę, a inicjatorem tej rekultywacji jest Pan Marcin Tomziński – Radny Gminy Przystajń.

Odtworzenie zbiornika, jest jednym z elementów działań związanych ze zwalczaniem suszy. Gmina zakłada wykorzystanie zbiornika przede wszystkim do celów ppoż., a także w przyszłości nadać mu charakter rekreacyjny.

W roku bieżącym, z inicjatywy radnego Pana Zbigniewa Marczaka planowane jest również odtworzenie zbiornika ppoż. w miejscowości Wilcza Góra.

Widok zbiornika "WIDAWA"  po rekultywacji

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Widok zbiornika "WIDAWA" przed rekultywacją

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML