Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Chodnik w Podłężu Szlacheckim

Radna Jadwiga Górnik i sołtys Marcin Wróbel byli inicjatorami i organizatorami oficjalnego otwarcia wybudowanego chodnika przy drodze powiatowej w Podłężu Szlacheckim. Mieszkańcy długo oczekiwali na realizację tej ważnej inwestycji. Głównym problemem było pozyskanie gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Na mocy zawartego porozumienia powiat kłobucki wykonał projekt techniczny i zadeklarował kwotę 30 tys. zł. Gmina Przystajń przeprowadziła budowę i pokryła resztę kosztów w kwocie 124 tys. zł. Roboty drogowe wykonała firma Adac-Lewar z Przystajni.

Wybudowany chodnik o długości 365 m.b. poprawił znacznie bezpieczeństwo mieszkańców Podłęża Szlacheckiego. Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego trudnego zadania bardzo dziękuję. Wójt Henryk Mach.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML