Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Droga w miejscowości Dąbrowa oddana do użytkowania

Brak opisu obrazka

W ubiegłym tygodniu odbył się techniczny odbiór inwestycji drogowej: "Przebudowa drogi gminnej Nr 678042S w Dąbrowie". Wykonano przebudowę drogi o długości 2844,7 mb, która obejmowała m.in. roboty ziemne, przebudowę istniejących przepustów drogowych i rowów przydrożnych oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej i poboczy. Zadanie wykonała firma  "Remost" z Olesna za kwotę  1 469 362 zł. Na powyższe zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na poziomie 63,63 %. 

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach

Kliknij na zdjęcie by je powiększyć

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML