Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Zapraszamy do konsultacji "Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

PDFZarządzenie nr 99.2020.pdf (38,31KB)
PDFProgram współpracy na rok 2021 (105,85KB)

PDFFormularz konsultacji.pdf (42,15KB)
 

Wersja XML