Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej w Kamińsku

Brak opisu obrazka

Przebudowa drogi gminnej nr 678 045 S w miejscowości Kamińsko

Dnia 6 listopada 2020 r. Gmina zakończyła realizację jednego z zadań przewidzianych do wykonania w roku bieżącym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, to jest "Przebudowa drogi gminnej nr 678045 S w miejscowości Kamińsko". Roboty budowlane polegały na wykonaniu robót rozbiórkowych (rozbiórka nawierzchni z materiału kamiennego, fragmentów nawierzchni bitumicznej, krawężników, urządzeń infrastruktury, przepustów), robót ziemnych korytowe oraz związanych z wykonaniem wykopów pod urządzenia odwadniające i przebudowywane odcinki infrastruktury; wykonaniu rowu przydrożnego, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych; wykonaniu poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 159 782  zł, a zadanie wykonała Firma REMOST sp. z o. o. sp. k. za kwotę 312 543  zł.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML