Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej w Ługach-Radłach

Brak opisu obrazka

W dniu dzisiejszym miał miejsce techniczny odbiór kolejnego zadania drogowego  zaplanowanego do realizacji w roku bieżącym w naszej gminie. Wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 678039S w miejscowości Ługi-Radły o długości  742 m.b. Zakres robót obejmował mi.n. rozbiórkę istniejącej nawierzchni, remont przepustów, podbudowa wykonanie zjazdów oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego  w Katowicach w kwocie 112800 zł. Zadanie wykonała firma Bitum z  Lipia Śląskiego  za kwotę 261808 zł.

Henryk Mach

Wójt Gminy Przystajń

Brak opisu obrazka

Kliknij na zdjęcie by je powiększyć

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML