Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały - gospodarka odpadami komunalnymi

Uchwały - gospodarka odpadami komunalnymi:

PDFUchwała Nr XXIV.165.2020 regulamin.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.166.2020 zakres usług.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.167.2020 wzór deklaracji.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.168.2020 kompostowniki.pdf


Uchwała Nr XXX.217.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

PDFUchwała Nr XXX.217.2021.pdf


Uchwała Nr XXX.218.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.166.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXX.218.2021.pdf

Wersja XML