Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór uczestników do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku

Informujemy, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku od 1 lutego 2021 roku  rozpoczyna nabór pacjentów do DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KŁOBUCKU (DDOM).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskich Funduszy Społecznych.

Projekt jest realizowany w Zakładzie Rehabilitacji w Kłobucku.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kłobucku powstał z myślą o seniorach oraz innych osobach potrzebujących wsparcia w powrocie do zdrowia po przebytej chorobie czy hospitalizacji.

W projekcie DDOM  może uczestniczyć 60 osób (w tym 40 kobiet) wyłącznie powyżej 65 r. ż., niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

POBYT W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ JEST BEZPŁATNY.

Kto może skorzystać z projektu:

Projekt zapewnia:

Ze względu na charakter opieki w DDOM ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgniarskich i lekarskich w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji i leczenia w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych.

Oferta DDOM-u będzie zgodna ze Standardem i będzie obejmować:

Rekrutacja do projektu będzie odbywać się na podstawie:

https://zozklobuck.com.pl/832/dzienny-dom-opieki-medycznej-w-klobucku.html

DOCXDziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku.docx (35,42KB)

Wersja XML