Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga. Czasowe ograniczenie ilości miejsc parkingowych

Brak opisu obrazka

Rusza Budowa Centrum Usług Społecznościowych

Urząd Gminy informuje że dnia 02.03.2021 r. rozpoczną się prace przygotowawcze dotyczące zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni w formule „zaprojektuj i wybuduj”

W związku z planowanymi pracami nastąpi czasowe ograniczenie możliwości parkowania na parkingu bezpośrednio przylegającym do Skweru Kluby, w tym na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Prosimy mieszkańców o zajmowanie miejsc parkingowych w sąsiedztwie Paczkomatu lub na ul. Kolejowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Wykonawcą robót jest Firma Dekor Marek Lipiński. Wartość zadania 934 000,00 zł, dofinansowanie 887 300,00.

Henryk Mach

Wójt Gminy Przystajń

Wersja XML