Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie ARiMR

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat, wnioski o pomoc złożone w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawione bez rozpatrzenia w związku z covid19 muszą być niezwłocznie uzupełnione.

DOCXARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat - informacja prasowa.docx

DOCXWnioski o pomoc z ARiMR a pandemia – będą zmiany w przepisach.docx

Wersja XML