Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powstaje Centrum Usług Społecznościowych

Trwają prace nad Budową Centrum Usług Społecznościowych na Skwerze Henryka Kluby w Przystajni. W budynku zostaną wykonane pomieszczenia pozwalające na realizację  szeregu działań w zakresie świadczenia usług społecznych, bez względu na grupę wiekową. W obiekcie przewidziano pomieszczenie przeznaczone na:  Klub Seniora, salę wielofunkcyjną o powierzchni użytkowej powyżej 50 m², świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży, salę spotkań integracyjnych naprzemiennie z salą szkoleniową. W budynku zostaną zlokalizowane także nowe toalety z podziałem na damską, męską i dla osób niepełnosprawnych, które będą dostępne dla mieszkańców i przyjezdnych w dni powszednie a także w czasie wizyt na grobach bliskich w dzień „Wszystkich Świętych” oraz podczas innych wydarzeń realizowanych na płycie rynku. Budynek jak i jego otoczenie zostanie wyposażony w elementy wykończenia wnętrz usprawniające korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym, w tym: niewidomym i słabowidzącym. W nawiązaniu do dotychczasowych zadań proekologicznych korzystających z energii odnawialnej, zrealizowanych przez Gminę, przewidziano, że energia elektryczna będzie pozyskiwana z instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli na obniżenie kosztów obsługi obiektu. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 95 % Gmina zyska obiekt służący naszej społeczności o łącznej powierzchni 241,10 m2.
Oto jak będzie wyglądało przyszłe "Centrum".

 

                         /-/ Henryk Mach

                      Wójt Gminy Przystajń

 

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML