Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfa za wodę obowiązująca na terenie Gminy Przystajń

Na okres od dnia 04.08.2021 r. do dnia 03.08.2024 r. na terenie Gminy Przystajń ustalona została nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, okres obowiązywania poprzedniej taryfy za wodę przedłużono ze względu na postępowanie taryfowe do 03.08.2021 roku.

Do pobrania: 

lub z BIP PGW Wody Polskie w Poznaniu: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-318-2021-d-ph.html


Na okres 3 lat na terenie Gminy Przystajń ustalona została nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, okres obowiązywania poprzedniej taryfy za wodę został skrócony do 10.06.2018 roku.

Do pobrania: 

lub z BIP PGW Wody Polskie w Poznaniu: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-ret-070-130-2-2018-zg.html

Wersja XML