Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram wywozu odpadów

Przypominamy, że aktualny harmonogram wywozu odpadów można pobrać w zakładce: Gospodarka odpadami komunalnymi > Harmonogram wywozu odpadów komunalnych lub osobiście w Urzędzie Gminy Przystajń pokój nr 13.

Wersja XML