Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiorowe odprowadzenie ścieków

Zbiorowym oczyszczaniem ścieków na terenie Gminy Przystajń zajmuje się Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód - http://www.zmpp.4bip.pl/ 

Wersja XML