Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa studni zastępczej w Przystajni

Brak opisu obrazka

Informujemy, że w maju 2022 roku rozpoczęto prace wiertnicze w ramach inwestycji pn.: „Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północnej części Gminy Przystajń poprzez wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu gminnym w Przystajni oraz likwidacja studni S1 w Przystajni gm. Przystajń”.

Wykonawcą prac jest Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce.

Termin umowny wykonania inwestycji do 15.12.2022 r. Koszt inwestycji: 466268,40 zł.

Inwestycja jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 234182,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 77288,78 zł.

 

 

 

 

Wersja XML